سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
تبلیغات
مطالب مرتبط

معاینات دوره‌ای باید سالی یک ‌بار برای کارگران در محیط کار انجام شود در بخش اخبار

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون کار، کارفرمایان موظفند سالی یک بار معاینات دوره‌ای را برای پیشگیری از بیماری‌ها در محیط کار با حضور پزشک متخصص انجام دهند ...

تأسیس ۱۰۰۰ آموزشگاه بهداشت حرفه‌ای در کشور/ معاینات دوره‌ای کارگری در ۴۶ درصد کارگاه‌ها در بخش اخبار

رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای محیط کار گفت: برای گسترش و جلب مشارکت مشاغل مختلف بویژه خویش‌فرما سال آینده در نظر داریم یک هزار آموزشگاه بهداشت حرفه‌ای در ۷۰۰ شهرستان کشور ایجاد شو ...

تبلیغات