سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
تبلیغات
مطالب مرتبط

کاهش 50 درصدی مرگ کودکان/ شایع‌ترین علل مرگ نوزادان نارسی جنین است در بخش اخبار

هر چند روند کاهش میزان مرگ و میر کودکان به صورت سالیانه سرعت گرفته است و از 9/3 نفر طی دوره زمانی 1990 تا 1995 به 2/1 نفر در دوره زمانی 2012 تا 2005 رسیده است اما برای رسیدن به اهداف 2015 کا ...

تبلیغات