سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
تبلیغات
مطالب مرتبط

چند نکته اساسی در دو مقوله نگهداری و ترمیم تارهای صوتی در بخش اخبار

در باب حنجره و تارهای صوتی از آناتومی و فیزیولوژی آن گرفته تا نوع کارکرد آنها و تولید صدا و صداسازی و مباحث متعدد دیگر آن از قبیل تمرین های تنفس و ادا نمودن کلمات و ایجاد آوای خوش، صحبت های ...

تبلیغات