سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
تبلیغات
مطالب مرتبط

ویژگی افراد دچار اختلالات روانی/ پرخاشگران منفعل به موقع سر کار نمی‌آیند در بخش اخبار

یک روانشناس گفت: افراد دچار اختلالات روانی در مواجهه با اضطراب، دوگانگی و ناامنی از برخی مکانیسم‌های دفاعی انفعالی مانند فرافکنی و رفتارهایی مانند عدم حضور به موقع سر کار استفاده می کنن ...

تبلیغات