سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
آیا آگاهی دارید که چگونه شرح حال بیماری خود را به پزشک توضیح دهید ؟
 
37 % 125 رای بله
 
41 % 141 رای خیر
 
22 % 76 رای شناخت کمی دارم
تبلیغات