سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
آیا آگاهی دارید که چگونه شرح حال بیماری خود را به پزشک توضیح دهید ؟
 
36 % 93 رای بله
 
43 % 113 رای خیر
 
21 % 54 رای شناخت کمی دارم
تبلیغات