سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
آیا آگاهی دارید که چگونه شرح حال بیماری خود را به پزشک توضیح دهید ؟
 
36 % 117 رای بله
 
42 % 135 رای خیر
 
22 % 73 رای شناخت کمی دارم
تبلیغات