سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
آیا آگاهی دارید که چگونه شرح حال بیماری خود را به پزشک توضیح دهید ؟
 
38 % 137 رای بله
 
41 % 148 رای خیر
 
22 % 79 رای شناخت کمی دارم
تبلیغات