سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
آیا آگاهی دارید که چگونه شرح حال بیماری خود را به پزشک توضیح دهید ؟
 
34 % 80 رای بله
 
44 % 103 رای خیر
 
21 % 49 رای شناخت کمی دارم
تبلیغات