سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
آیا آگاهی دارید که چگونه شرح حال بیماری خود را به پزشک توضیح دهید ؟

بله

خیر

شناخت کمی دارم

سایر نظرسنجی ها

اطلاعات عمومی شما در برخورد اولیه با بیماری پیش آمده تان به چه میزان است ؟
تبلیغات