سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور
کد خبر : 139461338

این همایش به مناسبت سالروز تولد حکیم بزرگ تاریخ ایران، ابوعلی سینا و "روز پزشک" با حضور وزرای بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد

به گزارش خبرنگار دکتر آنلاین و بنابر اعلام دبیرخانه این همایش به مناسبت سالروز تولد حکیم بزرگ تاریخ ایران، ابوعلی سینا و "روز پزشک" با حضور وزرای بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد؛ ، در این مراسم چهره‌های ماندگار پزشکی ایران معرفی و از آنها تجلیل گردید.

همایش بزرگداشت چهره‌های ماندگار پزشکی، روزهای 29 تا 31 مرداد و در برج میلاد برگزار شد و هر روز از پنج چهره ماندگار پزشکی تجلیل گردید.

در این همایش که به همت سازمان نظام پزشکی برگزار شده بود، مقامات ارشد این سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و فرهنگستان علوم پزشکی سخنرانی کردند.

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 553px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

نخستین همایش بزرگداشت چهره های ماندگار پزشکی کشور سال 1394 404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

style="width: 700px; height: 484px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" />

تاریخ درج: 1 / 6 / 1394
تعداد بازدید: 3720
تگ ها : همایش    ابوعلی سینا    روز پزشک    چهره های ماندگار      
لینک مستقیم: http://www.doctor-online.ir/news/id,229/news.html
نظر شما
CAPTCHA

تبلیغات