سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
نشریه سراسری نظام پزشکی

نشریه نظام پزشکی به صورت رایگان در اختیار اعضای سازمان نظام پزشکی شاغل در سراسر کشور قرار می گیرد.

نشریه نظام پزشکی به صورت رایگان در اختیار اعضای سازمان نظام پزشکی شاغل در سراسر کشور قرار می گیرد. 

عوامل نشریه می گویند درج دیدگاه و اخبار مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، به منزله تایید یا رد آنها توسط سازمان نظام پزشکی نیست.

نظام پزشکی در تصحیح و ویرایش مقالات و مطالب ارسالی آزاد است. 

 

نشانی نشریه : خیابان کارگر شمالی، ابتدای خیابان شانزدهم ( فرشی مقدم ) پلاک 119 . 

نشانی تحریریه : تهران، خیابان وحید دستجردی، برج ابن سینا، طبقه اول، واحد 23 .

پست الکترونیک سازمان آگهی ها : society.medical@yahoo.com

 

زیر نظر شورای سردبیری : 

دبیر تحریریه :
سعید علی آبادی

اعضای تحریریه : 
دکتر زهره ابراهیمی، دکتر عاطفه فخاریان، دکتر زهرا اینچه درگاهی، دکتر راحله عسگری مقدم، زهرا روزبه روزی، فائزه شهنازی، امرالله نعمتی، دکتر مجید فولادی 

مدیر داخلی: زهره ابراهیمی

مدیر اجرایی: حسین سمیعی

مدیر هنری، طراح و صفحه آرا: محبوبه محمد زکی

مدیر فنی و ناظر چاپ: طاهر غنی زاده

عکس: هادی علیمردانی

چاپ و لیتوگرافی: رجا ( روزنامه جمهوری اسلامی )

 

 

مدیر مسئول : دکتر سید شهاب الدین صدر
سردبیر : سعید علی آبادی
صاحب امتیاز : سازمان نظام پزشکی
مدیر اجرایی : حسین سمیعی
شمارگان : 150 هزار نسخه
دورنگار : 02188330685
پست الکترونیک : pririmc@gmail.com
تعداد بازدید: 2327
تبلیغات