سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
فصلنامه پژوهشی خون

هدف از انتشار ترويج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با جذب، آموزش و حفظ اهداکنندگان خون، مصرف بجا وصحيح خون و فرآورده‌های آن و فن‌آوری‌های نوين در عرصه علوم ايمونوهماتولوژی وطب انتقال خون می‌باشد.

فصلنامه پژوهشی خون به همت مرکز تحقيقات سازمان‌انتقال خون و انجمن علمی انتقال خون ايران و با مشارکت انجمن‌های علمی بيهوشی و مراقبت‌های ويژه، هماتولوژی- انکولوژی کودکان ايران، هماتولوژی- انکولوژی ايران، ويروس‌شناسی، پاتولوژيست‌های ايران، جامعه جراحان ايران و مرکز تحقيقات پيوند مغزاستخوان منتشر می‌گردد و هدف از آن ترويج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با جذب، آموزش و حفظ اهداکنندگان خون، مصرف بجا وصحيح خون و فرآورده‌های آن و فن‌آوری‌های نوين در عرصه علوم ايمونوهماتولوژی وطب انتقال خون می‌باشد. اين نشريه پيرو پنجاه وسومين جلسه کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور مورخ 7/3/84 داراي رتبه علمی ـ پژوهشی می باشد. مقالات اين فصلنامه در بانک های اطلاعاتی داخل کشور ( SID, Iranmedex و Magiran) و خارج کشور ( ISC, IMEMR,EBSCO و Index Copernicus) نمايه می‌شود. اين نشريه طبق آخرين ارزشيابی کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور دارای رتبه علمی درجه دو می‌باشد. علاقمندان می‌توانند مقالات خود را با رعايت کامل اصول و موارد به آدرس فصلنامه و يا از طريق سايت ارسال نمايند تا پس از بررسی، در صورت‌تأييد در نوبت چاپ قرار گيرد . هر گونه استفاده از مطالب نشريه بدون ذکر منابع ممنوع است.

وب سایت : http://www.bloodjournal.ir/
تعداد بازدید: 1565
تبلیغات