سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
نشريه پايش

اين نشريه در قالب فصلنامه (دو ماهنامه از سال 1391) و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و در برگيرنده مقالات مرتبط با شاخه‌هاي مختلف علوم بهداشتي است.

«نشريه پايش» مجله‌اي علمي ـ پژوهشي، وابسته ‌به پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي است. اين نشريه در قالب فصلنامه (دو ماهنامه از سال 1391) و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و در برگيرنده مقالات مرتبط با شاخه‌هاي مختلف علوم بهداشتي است. علاقمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم علوم بهداشتي مي‌توانند مقالات خود را با رعايت كامل اصول و موارد زير به آدرس فصلنامه ارسال نمايند تا پس از بررسي، در صورت تأييد در نوبت چاپ فصلنامه قرار گيرد. بديهي است عدم رعايت اصول ذكر شده موجب عدم پذيرش يا تأخير درمراحل بررسي علمي، چاپ و انتشار مقالات دريافتي خواهد گرديد.

وب سایت : http://www.payeshjournal.ir/
تعداد بازدید: 1649
تبلیغات