سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
نرمش در آب
آب درمانی روشی برای درمان آرتروز زانو

آب درمانی یا هیدروتراپی (مصرف غیر خوراکی آب) یکی از قدیمی ترین شیوه های درمانی اختلالات استخوانی و عضلانی است.

آب درمانی Hydrotherapy روشی درمانی است که در فیزیوتراپی و کاردرمانی از آن استفاده می شود. هدف از آب درمانی کاهش درد بیمار و افزایش دامنه حرکات مفاصل و قدرت اندام با استفاده از آب است.

در کشورهای پیشرفته و در علم طب ورزشی، امروزه ورزش‌های مناسب این بیماران در داخل استخرهای مخصوص توانبخشی انجام می‌گیرد که منظور همان تمرینات ورزش در آب و آب درمانی است؛ در ادامه با حرکات نرمشی درون آب آشنا می شوید که بواسطه انجام چنین حرکاتی به بهبود دردهای مفصلی و آرتروز مفاصل خود علی الخصوص زانو کمک شایانی خواهید داشت.

قدم برداشتن به جلو

 

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 عمود بایستید. زانو و لگن یک طرف را خم کنید.ساق را صاف کنید و مچ پا را به پشت خم کنید و روی پاشنه پا فرود آیید.به طرف جلو روی انگشتان پا بلند شوید. با پای دیگر این حرکت را تکرار کنید و به جلو گام بردارید.


قدم برداشتن به عقب

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 عمود بایستید،لگن و زانوی یکطرف را خم کنید.ساق را در پشت بدن قرار دهید.مچ پا را به جلو خم کرده و روی انگشتان فرود آیید و به آرامی به سمت پاشنه بچرخید. با پای دیگر تکرار کنید.


قدم برداشتن به پهلو

 آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

عمود بایستید در حالی که پاها صاف هستند. یک پا را دور کنید و سپس آن را روی کف استخر قرار دهید. پای مخالف را به سمت وسط بیاورید تا دوباره در حالت ایستاده قرار گیرید.در جهت مخالف تکرار کنید.

کشش

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

کشش عضلات پشت ران : پاشنه پای مورد نظر را روی زمین قرار دهید.در حالی که مچ پا به پشت خم شده است.از ناحیه لگن به طرف جلو خم شوید،سر و تنه را به طرف جلو روی پاها نگه‌دارید و عضلات پشت پای مورد نظر را تحت کشش قرار دهید.نگه‌دارید و سپس شل کنید.

  آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 کشش عضلات پشت ساق پا :رو به دیوار استخر بایستید .در حالی که آرنج صاف و پاها کنار یکدیگر است،با پای دیگر یک قدم به جلو بردارید.همزمان آرنج‌ها را خم و تنه را به طرف جلو حرکت دهید.پاشنه پای عقب را روی زمین نگه‌دارید. مفاصل ران را به طرف جلو و پاشنه عقب را به پایین فشار دهید.

  آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 کشش خم زانو :در وضعیت نشسته بنشینید در حالیکه زانوها روی یک پارالل است و خودتان را روی بار عقبی نگه‌دارید.ساق پای دیگر را روی ساق پای مورد نظر قرار دهید و با پای مورد نظر به عقب فشار دهید تا کشش احساس شود. نگه‌دارید و سپس شل کنید.

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 کشش باز زانو :در حالت نشسته بنشینید در حالی که زانو روی یک پارالل است و خود را روی بار عقب پارالل نگه‌دارید.پای دیگر را زیر مچ پای مخالف قرار دهید.پای دیگر را صاف کنید تا به صاف شدن زانو پای مورد نظر کمک کنید. نگه‌دارید و سپس شل کنید.


تقویت
دوچرخه یک پایی

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 دیوار استخر را نگه‌دارید و روی یک پا بایستید. پای مورد نظر را خم و صاف کنید. عمل دوچرخه زدن را انجام دهید. جهت را بر عکس کنید و تکرار کنید.

به عقب کشیدن عضلات پشت پا

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

بایستید در حالی که پشت به دیوار استخر هستید.دیوار استخر را نگه‌دارید و لگن پای مورد نظر را تا ۹۰ درجه خم کنید.در حالی که خم بودن لگن را حفظ می‌کنید، زانو را صاف و خم کنید


دور و نزدیک کردن پا

 آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 با فاصله‌ای به اندازه طول اندام فوقانی کنار دیوار استخر ایستاده و لبه دیوار را بگیرید.به آرامی پای راست را صاف و از کنار بدن بالا بیاورید.به وضعیت اولیه عنی خط وسط بدن بازگردید.

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

خم کردن مفصل لگن در حالی که پاها کنار یکدیگر است و یک پهلو به طرف دیوار استخر قرار دارد،به دست نزدیک به دیوار تکیه دهید.به آرامی پای مخالف را صاف کرده و در جلوی بدن بالا بیاورید. خم کردن فقط از ناحیه ران باشد. زانوی پای حمایت‌کننده باید خم باشد.


به عقب کشیدن پشت پا

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

 بایستید در حالی که پشت به دیوار استخر هستید. دیوار استخر را نگه‌دارید و لگن پای مورد نظر را تا ۹۰ درجه خم کنید. در حالیکه حالت خم شدن لگن را حفظ می‌کنید،زانو را صاف و خم کنید.


خم و باز کردن مقاومتی زانو

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

روی مچ پای مورد نظر،مقاومتی قرار دهید. بایستید در حالی که زانوی مورد نظر روی پارالل است.خودتان را روی بار عقبی نگه‌دارید.زانویمورد نظر را خم و صاف کنید.


باز کردن مفصل لگن

آب درمانی , ورزش در آب , ورزش در آب برای مبتلایان به آرتروز زانو

بایستید در حالی که پاها کنار یکدیگر است و یک پهلو به طرف دیوار استخر قرار دارد،با دست نزدیک دیوار را بگیرید. با سفت کردن باسن به آرامی پای مخالف را صاف و به طرف عقب فشار دهید. تنه را صاف نگه‌دارید و سر به طرف جلو باشد.زانوی پای حمایت کننده باید کمی خم باشد.حال به وضعیت اولیه باز گردید.

تاریخ درج: 20 / 7 / 1393
تعداد بازدید: 3533
تگ ها : هیدروتراپی    Hydrotherapy    آب درمانی    درمان آرتروز    زانو درد    ورزش در آب    نرمش در آب    ره رفتن در آب    دکترآنلاین      
لینک مستقیم: http://www.doctor-online.ir/featured/id,61/featured.html
تبلیغات