سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
تبلیغات
رویدادها
برای نمایش رویدادهایی که تاریخ برگزاری آن نزدیک است و یا رویدادهایی که هم اکنون در حال برگزاری و اجرا می باشند بر روی دکمه های هر یک کلیک کنید .
انتخاب سال :  
نمایش بر اساس ماه های سال 1400 :  
انتخاب موضوع :  

آرشیو رویدادهای سال 1394

25 / 9
1394
هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

برگزار کننده : مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

25 / 9
1394
ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

24 / 9
1394
سومین کنگره بین المللی طب انتقال خون

برگزار کننده : موسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران - انجمن علمی انتقال خون ایران

24 / 9
1394
هجدهمين همايش ملی بهداشت محيط ایران

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن علمی بهداشت محیط ایران

23 / 9
1394
بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

برگزار کننده : انجمن چشم پزشکی ایران

13 / 9
1394
اولین کنگره بین المللی دانشجویی پژوهش ارزشمند و عملکرد مبتنی بر شواهد

برگزار کننده : قطب علمی پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

6 / 9
1394
هفدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

برگزار کننده : انجمن آسیب شناسی ایران

4 / 9
1394
بيست و دومين كنفرانس مهندسی زيست پزشكی ايران

برگزار کننده : سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران - انجمن مهندسی پزشکی ایران

3 / 9
1394
پانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

برگزار کننده : انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 / 9
1394
اولین کنفرانس ملی دستاوردهای زیست فناورانه زیست شناسی ایران

برگزار کننده : شرکت دانش بنیان پژوهشگران فن آور برنا

30 / 8
1394
دهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران

برگزار کننده : انجمن علمی طب اورژانس ایران

30 / 8
1394
هشتمین کنگره سراسری پرستاری اورژانس

برگزار کننده : انجمن علمی طب اورژانس ایران

27 / 8
1394
دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسي پزشکی ايران

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شيراز - مرکز تحقيقات پايه در بيماری های عفونی - انجمن قارچ شناسی پزشکی ايران

27 / 8
1394
پنجمین همایش سراسری طب و قضا

برگزار کننده : سازمان پزشکی قانونی کشور - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تبلیغات