سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
هفته بهداشت روان
هفته بهداشت روان
توضیحات:   

در ایران هفته پایانی مهر ماه (24 لغایت 30 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم می باشد.


تبلیغات