سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
روز ملی مبارزه با سل
روز ملی مبارزه با سل
توضیحات:   

 بيست و سوم مهرماه به عنوان روز ملي مبارزه با سل نامگذاري شده است. فرصتي مناسب براي يادآوري بيماري خفته اي که اکنون در حال بيدار شدن به صورت جهاني مي باشد و کشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست. سل يک بيماري عفوني است که توسط باکتري مايکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. سل اغلب ريه ها را تحت تأثير قرار مي دهد ولي در هر جايي از بدن ممکن است رخ دهد.


تبلیغات