سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
روز جهانی کودک
روز جهانی کودک
توضیحات:   

شانزدهم مهر برابر با یازدهم اکتبر هر سال، روز جهانی کودک نام گذاری شده است؛ روزی که باید دیده ها را خوب گشود و این انسان های کوچک را با دقت بیشتری نگریست. فرصتی مناسب تا افق بهتری را برای حل مسائل و مشکلات کودکان باز کنیم و با تحقیق در وظایف، حقوق و عوامل رشد و تعالی کودکان، آینده ای روشن برایشان رقم بزنیم. کودکان ایران اسلامی، آینده سازان این مملکت و امیدهای روشن فردای این آب و خاک هستند؛ کودکانی که در پرتو تعالیم روشنی بخش اسلام، رشد می یابند و سکّان کشتی فردای این مرز و بوم را به دست می گیرند.

كشورهاي جهان روزهاي كودك مختلفي براي خود دارند؛ اما روزجهاني كودك را خود بچه ها به وجود آورده اند. در سال ۱۹۸۶ در چنين روزي دو تن از دانش آموزان 9 ساله مدرسه آتاتوري در نيويورك با نگارش نامه اي از همه بچه هاي دنيا خواستند كه با هم، روزي را به صلح اختصاص دهند. در پيام يكي از بنيان گذاران روز جهاني كودك آمده است: « بزرگترهاي ما عقايد ثابتي دارند ...... آنها ما را دوست دارند چون بچه هايشان هستيم اما آيا آنها مي دانند كه چه دنيايي را برای ما بوجود مي آورند. اگر كمترين اشتباهي در ماشين هسته اي آنها رخ دهد ما هرگز شانسي براي رشد نخواهيم يافت؛ ما امكاني براي رشد و پرورش مي خواهيم. »كودكان در روز جهاني كودك مي خواهند اين تضاد را يادآور شوند، كه در حالي كه سالانه هزينه هاي غيرقابل تصوري صرف توليد انواع سلاحهاي هسته اي و غير هسته اي مي شود، كودكان بسياري از گرسنگي، عدم امكانات بهداشتي، سوء و تغذيه و .... مي ميرند. يونيسف اعلام داشته، كه تنها با اختصاص پنج دلار براي هر كودك مي توان جان ۹۰% از كودكاني را كه سالانه مي ميرند نجات داد و براي بهبودي چشمگير زندگي كودكان جهان سوم كافي است كه همان مبلغ در يكسال خرج شود و اين مبلغ تنها معادل بودجه شش هفته تسليحاتي جهان است.


تبلیغات