سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
روز دامپزشکی
روز دامپزشکی
توضیحات:   

14مهر روز دامپزشكی (گائوش روز) نام گرفته است.

دامپزشکی صرفا به معنای درمان یک بیماری در دام نیست، این رشته نقش موثری در بهداشت عمومی و ارتقای سلامت جامعه دارد و با نبود دامپزشکی، بدون شک بخشی از سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد با توجه به اینکه حدود نیمی (‪ چهل و نه درصد) از عوامل بیماری زا در انسان ناشی از عوامل ایجاد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است ضروری است رویکرد "دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه" به عنوان یک شعار جدی مورد توجه قرار گیرد.


تبلیغات