سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
روز بهورز
توضیحات:   

بهورز کسی است که علم را با عمل همراه ساخته و با تعالیم خویش چراغ راه سالم زیستن را به دست روستاییان داده تا با آگاهی و بینش بیشتر قدم در راه خوشبختی نهند.
بهورزان از اولین نیروزهای زحمتکش حوزه سلامت هستند که خدمات آموزشی، ترویجی و بعداشتی آنان در سطح روستاها قابل توجه است؛ این عزیزان با شرایط سخت در محروم ترین مناطق روستایی به قشر محروم روستایی آن هم در زمینه پیشگیری آموزشی، مراقبت های دوران بارداری و بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، پیشگیری از ابتلا به بیماری های مشترک دام و انسان، بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تولیدی و غذایی روستاها مشغول به خدمت بوده و خودشان در معرض انواع بیماری ها هستند.


تبلیغات