سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
هفته پیشگیری از مسمومیت ها
هفته پیشگیری از مسمومیت ها
توضیحات:   

اول تا هفتم آبان ماه ، هفته پیشگیری از مسمومیت ها

یکشنبه 93/8/1: روز پیشگیری از مسمومیت های دارویی

دوشنبه 93/8/2: روز پیشگیری از مسمومیت ها در اطفال

سه شنبه 93/8/3: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد درجوانان

چهارشنبه شنبه 93/8/4: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی و گیاهان سمی

پنج شنبه 93/8/5: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات ومواد شیمیایی و شوینده خانگی

جمعه 93/8/6: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها

شنبه 93/8/7: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسیدکربن


تبلیغات